УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

Вітаємо Вас на порталі, присвяченому життю та
творчості Тараса Григоровича Шевченка!

Даний Науково-освітній веб-портал «Тарас Шевченко» (далі - Портал Шевченка), створений з метою висвітлення в мережевому середовищі особистості Тараса Григоровича Шевченка як людини, художника, письменника та мислителя; умов появи, існування та розвитку його таланту, а також його впливу на сутнісні віхи розвитку суспільства. Портал Шевченка надає можливість користувачам досліджувати життєвий шлях і творчість Т.Г. Шевченка, вплив його особистості на оточення, на історичні події минулого, на сучасність і майбуття.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: перед тим, як увійти до Порталу Шевченка, Ви маєте уважно ознайомитись з умовами Ліцензійної угоди, викладеними нижче. Використання Вами даного веб-порталу передбачає Вашу обов’язкову згоду з умовами Угоди. Умови даної Угоди поширюються на всіх користувачів Порталу Шевченка - як на користувачів, що зареєстровані на веб-порталі і мають доступ до Контенту у вигляді фіксованого «логіна» та «пароля», так і на користувачів, які не зареєстровані на веб-порталі та не мають доступу до Контенту у вигляді фіксованого «логіна» та «пароля». Якщо Ви не згодні з даними умовами, Вам слід негайно покинути даний веб-портал.

Дана Ліцензійна угода регулюється нормами Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів 1886 р., Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 р., Цивільним кодексом України, Законом України «Про авторське право та суміжні права» та іншими чинними нормативно-правовими актами України.

Ліцензійна угода
про користування Науково-освітнім веб-порталом «Тарас Григорович Шевченко»

1. Визначення термінів

1.1. Портал Шевченка - Науково-оcвітній веб-портал «Тарас Григорович Шевченко», розміщений в мережі Інтернет за адресами http://kobzar.ua та http://кобзар.укр.

1.2. Контент Порталу Шевченка - все інформаційне наповнення Порталу Шевченка. Контент, зокрема, включає тексти, фотознімки, відео- та аудіозаписи, інформаційні матеріали, результати досліджень, а також оформлення та дизайн Порталу Шевченка.

1.3. Розпорядник (Ліцензіар) - Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

1.4. Правовласники - Національний центр «Мала академія наук України» МОН та НАН України, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, треті особи, які надали матеріали для розміщення на Порталі Шевченка.

1.5. Користувач (Ліцензіат) - особа, яка прийняла умови цієї Ліцензійної угоди і користується Порталом Шевченка.

2. Загальні положення

2.1. За цією Ліцензійною угодою Ліцензіар надає Ліцензіату невиключне право на користування Порталом Шевченка та використання Контенту Порталу Шевченка без територіальних обмежень для особистого ознайомлення, наукових, освітніх та інших цілей, не пов’язаних з отриманням комерційної вигоди.

2.2. Розміщення тексту Ліцензійної угоди на Порталі Шевченка є публічною пропозицією Розпорядника укласти Ліцензійну угоду. Натиснення Користувачем кнопки «Погоджуюсь з умовами» означає, що Користувач ознайомився з текстом цієї Ліцензійної угоди, згоден з усіма її положеннями і приєднується до неї.

Без приєднання до цієї Ліцензійної угоди доступ до Контенту Порталу Шевченка не надається.

2.3. Контент Порталу Шевченка містить об’єкти авторського права та охороняється міжнародним законодавством та законодавством України про авторське право і суміжні права. Авторські та суміжні права на зазначені об’єкти авторського права належать відповідним Правовласникам. Відтворення (копіювання), будь-яка зміна або повторне розповсюдження Контенту Порталу Шевченка без окремого письмового дозволу відповідного Правовласника категорично заборонені за винятком вільного використання творів, визначених статтями 22 - 25 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та багатосторонніми міжнародними угодами з авторського права і суміжних прав.

3. Умови користування Порталом Шевченка

3.1. Після приєднання до Ліцензійної угоди та реєстрації Користувач отримує індивідуальний логін та пароль, які у подальшому використовуються для персоніфікованого доступу до Порталу Шевченка.

3.2. Користувачу дозволяється друкувати чи копіювати на електронні носії окремі об’єкти Контенту Порталу Шевченка для особистого некомерційного використання за умови, якщо Користувач:

- не вносить додаткову інформацію до зазначеного об’єкту, не змінює його або будь-які його фрагменти та частини;

- не видаляє і не змінює повідомлення про авторські права на об’єкт або права на товарні знаки;

- не опубліковує і не розміщує об’єкт або його частину на будь-якому іншому інтернет-сайті;

- не здійснює показ, трансляцію, публікацію об’єкту чи його частини на будь-яких інших носіях або за допомогою інших інформаційних засобів;

- не продає, не обмінює і не стягує плату з інших осіб за використання будь-яких друкованих або скопійованих об’єктів Контенту Порталу Шевченка.

Можливості, зазначені у п. 3.2. можуть бути додатково обмежені Правовласниками щодо окремих об’єктів Контенту Порталу Шевченка. Наявність таких обмежень зазначається у позначенні до відповідного об’єкту.

3.3. Правовласники з врахуванням вимог законодавства України щодо вільного використання творів, дозволяють добросовісне (з дотриманням вимог, вказаних у п. 3.2.) використання Контенту Порталу Шевченка з метою цитування, приведення посилань, виконання досліджень, здійснення науково-освітньої та іншої діяльності з подібною метою відповідно до законодавства України. Будь-яке використання в зазначених цілях має бути повним, точним, не містити змінену інформацію. При такому використанні не повинні видалятися або змінюватися повідомлення про авторські права або повідомлення про права на товарний знак.

3.4. Будь-яка публікація чи показ Контенту повинні містити вказівку на те, що авторське право і суміжні права на Контент належать відповідним Правовласникам. Відтворення Контенту Порталу Шевченка або його частин дозволяється у випадках вільного використання творів, визначених законодавством України про авторське право і суміжні прав з обов’язковим посиланням:

«Зазначена інформація отримана з Науково-освітного веб-порталу «Тарас Шевченко», адреса http://kobzar.ua та http://кобзар.укр.

Авторське право і суміжні права належать Національному центру «Мала академія наук України», Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (чи іншому Правовласнику). Всі права захищені. Подальше використання, відтворення чи розповсюдження цієї інформації регулюється чинним законодавством України».

3.5. У разі потреби використання опублікованих на Порталі Шевченка матеріалів засобами, що не дозволені цією угодою, необхідно попередньо одержати на це письмовий дозвіл відповідного Правовласника, надіславши повідомлення електронною поштою за адресою: kobzarinfo@itgip.org.

3.6. Забороняється будь-яке використання Контенту Порталу Шевченка, що суперечить чинному законодавству України.

4. Зміна умов та розірвання ліцензійної угоди

4.1. Умови цієї Ліцензійної угоди можуть бути змінені Ліцензіаром в односторонньому порядку. Повідомлення Користувачу про внесені зміни в умови Ліцензійної угоди публікується на інтернет-сторінці Порталу Шевченка, електронна адреса: http://kobzar.ua та http://кобзар.укр.

Зазначені зміни в умовах Ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх публікації, якщо інше не передбачено у відповідній публікації.

4.2. У разі невиконання Користувачем вимог цієї Ліцензійної угоди, Ліцензіар має право в односторонньому порядку розірвати Ліцензійну угоду шляхом блокування логіну даного Користувача з надісланням електронного повідомлення Користувачу.

4.3. Після розірвання Ліцензійної угоди Користувач зобов'язаний припинити користування Порталом Шевченка.

5. Захист персональних даних

5.1. Відносини між сторонами угоди, пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки, що виникають між сторонами угоди регулюються Законом України "Про захист персональних даних".

5.2. З метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» сторони, укладаючи цю угоду, підтверджують, що дали згоду на збір, обробку, використання та включення їх персональних даних до бази персональних даних сторін цієї угоди з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання угоди, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

6. Відповідальність сторін

6.1. За порушення умов цієї Ліцензійної Угоди винна сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. Ліцензіар не несе відповідальності за шкоду та збитки, яких зазнав Користувач в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Ліцензійної угоди.

мобільна версія в розробці

Можливі деякі неточності при відображенні матеріалів

Просимо вибачення

за тимчасові незручності


Продовжити

Для кращого відображення матеріалів

використовуйте режим

Lanscape


ОК